Kontakt

PEPERMINT

Radićeva 15, 10000 Zagreb
Tel. +385 1 6458 390

Kontakt festivala:
Info@weekendmediafestival.com
Tel. +385 1 6458 390
Mia Herceg
Mia.Herceg@weekendmediafestival.com

 

Direktor festivala:
Tomislav Ricov
Tomo.Ricov@weekendmediafestival.com

 

Izvršni direktor i producent:
Boris Kovaček
Boris.Kovacek@weekendmediafestival.com

 

Izvršna direktorica, marketing i sponzorstva:
Zelda Bećirević
Zelda.Becirevic@weekendmediafestival.com

 

Direktor programa:
Nikola Vrdoljak
Nikola.Vrdoljak@weekendmediafestival.com

 

Korodinatorica programa:
Lara Stolnik
Lara.Stolnik@weekendmediafestival.com

 

Direktor događanja:
Damir Stupnišek
Damir.Stupnisek@weekendmediafestival.com

 

PR: Martina Pintarić
Martina.Pintaric@weekendmediafestival.com
(+385) (0)98 696 797

 

Koordinatorica PR-a:
Amela Pašalić
Amela.Pasalic@weekendmediafestival.com

 

Izvršni producent:
Mirella Fuček
Mirella.Fucek@weekendmediafestival.com

 

Hospitality Partner:
MeetMe Agencija
Sanja Ivančević
Iva Bubalo
Tel: +385 1 4550 335

 

Tehnički direktor: Andraš Trkulja
Andras.Trkulja@weekendmediafestival.com

 

Umjetnički direktor: Marin Rajčić
marin.rajcic@weekendmediafestival.com

HR
EN HR